afiş çalışması

İŞ GÜVENCEMİZLE İLGİLİ PANEL’İMİZE ÇAĞRIMIZDIR..

KÖLE DEĞİLİZ MEMURUZ
EMEĞİMİZLE VARIZ HAKKIMIZ İSTİYORUZ!

BİZLER KAMU EMEKÇİLERİZ!
ÖĞRETMEN DOKTOR HEMŞİREYİZ…

BELEDİYE’DE, VERGİ DAİRESİN’DE, SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA ÇALIŞAN EMEKÇİLERİZ…

Bizler sayıları ikibuçuk milyonu bulan kamu emekçisiyiz. Her birimiz farklı kurumlarda birimlerde çalışıyor olsakta, emekçi yanımız ortak, sorunlarımız ortak.
Mesleğe başlamamızdan itibaren bu sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Dünden bugüne gasp edilen haklarımızla bizim olan, tek tek elimizden alınıyor.
EMEKÇİ ARKADAŞ,

SORUNLARIMIZ AYNI VE BİR,

Başımızı koyabilecek bir evimiz olması için on yılımızı hipotek altına alıyoruz. Bankalar evimizden önce uğradığımız yerler haline gelmiş durumda. Kredi kartları artık bizlerin ayrılmaz parçası oldu.

Çocuklarımızı gelecek kaygısıyla yetiştiriyoruz.Hangi okulda nasıl bir eğitim alacak endişesi içindeyiz.

Okulda, hastanede işyerlerimizde angarya işler sırtımıza binmiş durumda.

Fazla nöbetler tutuyoruz ama nöbet sonrasında dinlenemiyoruz.

Esnek çalışmayla, kendi branşımız dışında ihtiyaç söylemi altında farklı birimlerde zorla çalıştırılıyoruz.
-Perfonmasa dayalı çalışma meslektaşlarımız arasında rekabet yaratılarak dayanışma kültürü ortadan kaldırılıyor.

Bizleri 4-B, 4-C, 50-D taşeron, ücretli, kapsam içi, kapsam dışı vb. onlarca farklı statüye ayırıp aynı işi yapıp ama aynı ücreti almayanlar olarak böldüler.
Hepimiz emekçi ailelerin çocuklarıyız. Ailelerimiz bizleri binbir zorlukla okutup bir meslek sahibi olmamızı beklerken, bizler okullarımızdan mezun olduktan sonra atanmayarak harcanan emeğimizin yıllarımızın ve yaşamımızın ellerimizden gitmesine seyirci kalıyoruz.

Çalışıyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Maaşlarımız halan yüzdelik üzerinden tartışılıyor. Maaşlarımızın miktarını belirlemede bizlerin söz hakkı yokken maaşları bizimkinin 5-6 katı olan bakanlar karar veriyor.
Kendilerine gelince oldukça cömert olanlar sıra bizlere, emekçilere gelince ceplerinde akrep varmış gibi davranıyorlar.Sonrasında da zaten kesintiler ve herşeye yapılan zamlarla verdikleri üçkuruşluk parada kuş olup avuçlarımızdan uçup gidiyor.

Yasalarla güvence altına almış haklarımızı kullandığımızda bile sürgün ve cezalarla karşı karşıya kalıyoruz.

İktidarın istediği sendikaya üye olmamamız çalıştığın işyerinde idareyle sorun yaşamamız anlamına geliyor.

Örgütlenmemizin önünde hala çok ciddi sorunlar var.

Ve bugün elimizden alınmak istenen işimiz yani geleceğimiz. İş güvencemiz bugün dünden çok daha tehlikede. Yeri geldiğinde valinin iki dudağı arasında yeri geldiğinde mahkemelerin bir kararıyla bizler artık işsiz kalmayla karşı karşıyayız. Açığa alınmak artık sıradan bir olaya dönüşmüş durumda. Sanal ortamda paylaştığın bir düşünce yada katıldığın bir basın açıklaması sonucunda açığa alınıyo memurluktan atılıyoruz . İçinde bulunduğumuz koşullarda bugün başımıza gelen olaylardır.

EMEKÇİ ARKADAŞ,
GELECEĞİMİZ TEHLİKEDE BİLİYORMUSUN?

Bizler hangi dine inanca kültüre sahip olursak olalım hepimiz bugün iş güvencemizin olmadğı bir ortamda çalışıyoruz. Yarınımızın ne olacağı kaygısı içindeyiz. Yıllardır emek verdiğimiz dişimiz tırnağımızla kazandığımız mesleğimizi bugün yapamamayla karşı karşıyayız. Devlet memurluğu garantili iş söylemi tüm gerçekliğini yitirmiştir.
Taşeronlaştırma artık işçilerde olduğu gibi bizler içinde geçerli hale getirilmeye çalışılıyor. Kadrolu olmak artık hayal. Şöyle bir bakalım devlet kurumlarına; kodrolu olanların çoğu emekliliği gelen yıllar öncesinde atanan kamu emekçileridir.
Belediye’de Maliye’de artık kadrolu değil sözleşmeli yada taşeron olarak işe başlanılmakta. Belediyeler kendi elleriyle kendi taşeronluğunu oluşturmuş durumda.
Eğitim fakültelerinde mezun olduktan sonra öğretmen olma düşünü kurarken atanmamız yapılmayarak ücretli öğretmenlik dayatmasıyla karşı karşıya kalmaktayız. Ucuz işçiliğin adı artık ücretli öğretmenlik olmuştur. Aynı okulda tekrar çalışmamız müdürün iki dudağı arasında.
Atama usulüyle gelen okul müdürlerinin istediği öğretmen olmadığında sicilimizin çok parlak olmayacağını biliyor yaşıyoruz.

afiş çalışması

EMEKÇİ ARKADAŞ,
BİZLER EMEĞİMİZLE VARIZ!
VE EMEĞİMİZLE YAŞAMAK BİZLERİN EN DOĞAL HAKKI!

İnsanca yaşama taleplerimizi bügün, dünden çok daha fazla haykırmamız gerekiyor.

PEKİ NEDİR TALEPLERİMİZ?

Gelecek kaygısı korkusu içinde yaşamak istemiyoruz. İş güvencesi İSTİYORUZ!

İnsanca yaşam sürdürmeye yetecek kadar maaşlarımızın olmasını İSTİYORUZ!

Tüm ek ödemeler emekli keseneğine ve emekli aylığına yansıtılmasını İSTİYORUZ!

Vergi dilimi artışı adaletsizliğine son verilmesini İSTİYORUZ!

Ek gösterge adeletsizliğin kalkmasını İSTİYORUZ!

Sendikal örgütlülük üzerindeki baskılara son verilmesini İSTİYORUZ!

Performansa göre ücretlendirilmeye son verilmesini İSTİYORUZ!

Emeğimizle çalışmanın karşılığında hakaret aşağılanmak değil, onurumuzla çalışmak İSTİYORUZ!

Kendimizi geliştirebileceğimiz eğitebilceğimiz, yaratıcılığımızı sunabilceğimiz alanlar, olanaklar İSTİYORUZ!

Mesleki yabancılaşmaya karşı mücadelemizi dayanışma içinde yürütmek İSTİYORUZ!

Eğitim fakültelerinde mezun olduktan sonra işsiz değil mesleğimizi yapmak İSTİYORUZ!
İntihar etmeyi değil yaşamayı İSTİYORUZ!

Angarya iş yüküne karşı adil iş koşulları İSTİYORUZ!

Evet bizler bunları istiyoruz. Bunlar bir lütuf değil, bizlerin en temel hakkı. Bu hakkın bizlere ait olduğu bilincinde olmamız bu haklara sahip olmamız anlamına gelir. Hepimiz biliyoruz ki kazanılan hiç bir hak bizlere altın bir tepsiyle sunulmadı. Bizlerin haklı ve meşru mücadelesi ve ödediğimiz bedelerle kazandık.
Bugün aynı inanç kararlılık meşruluk bilinciyle kuşanmalı ve bizim olanı bizden almak isteyenlere karşı birlikte olmak için ellerimizi birleştirip yumruk olma zamanıdır. unutmayalım tek tek parmaklarımızla duvarları yıkamayız ama yumruğumuzla yıkarız.

HATAY EĞİTİM SEN

5Ekim

5 ekim dünya öğretmenler günü..

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Kutlu Olsun..

Türkiye’de eğitim emekçileri 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutlamaya hazırlanıyor. Öğretmenlik mesleği açısından uluslararası genel kabullerin simgesi sayılan 5 Ekim’i Türkiye’deki öğretmenler, birilerinin “tek başına iktidar” hırsıyla yeniden başlatılan çatışmaların ve silahların gölgesinde, her geçen gün biraz daha zorlaşan koşullarda karşılamaktadır.

Eğitim Sen olarak bu yıl 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü, Yalova Valisi’nin kendisine hakaret etmesi sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Halil Serkan Öz ve Suruç katliamında hayatını kaybeden Süleyman Aksu başta olmak üzere, görevi başında hayatını kaybeden tüm öğretmenlere adıyoruz.

Öğretmenlerin Can Güvenliği Sağlanmalıdır

AKP’nin 7 Haziran seçimleri sonrasında tek başına iktidarını kaybetmesi sonucunda yeniden başlatılan çatışmalı süreç ile birlikte artan şiddet ve kaos ortamı toplumsal yaşamın bütün alanlarını olduğu gibi eğitimi ve eğitim emekçilerini de derinden etkilemiştir. Bir süredir bazı il ve ilçelerde fiili sıkıyönetim uygulamaları hayata geçirilmiş, 150’ye yakın yerleşim birimi “özel güvenlik bölgesi” ilan edilmiş, okullar kurşunlanmış, valiliklerin peş peşe aldıkları sokağa çıkma yasakları ile tüm ülke sadece 90’lara değil, resmen darbe dönemlerine geri götürülmüştür. Çatışmaların artarak sürmesi nedeniyle özellikle bazı il ve ilçelerde eğitim-öğretim hizmetlerinin öğrenciler, öğretmenler ve diğer eğitim emekçileri açısından sağlıklı bir şekilde yapılmasının koşulları bulunmamaktadır.

Ülkemizde eğitim sisteminin en önemli unsurlarından birisi olan öğretmenler 5 Ekim’i, her yıl diğer ülkelerdeki meslektaşlarına kıyasla daha mutsuz karşılamakta, ülkenin içine itildiği çatışma süreci ve AKP eliyle yaratılan kaos ortamından büyük bir endişe duymaktadır.

Okullarda öğrencilerin, öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlanmadığı, ülkenin bir bölümünde fiilen sıkıyönetim koşullarının yaşandığı bir ortamda, eğitim-öğretim hizmetinin ne kadar yapılabileceği ya da sürdürülebileceği tartışmalıdır.

Öğretmenlik Mesleği İtibarsızlaştırılmış, Meslek Onuru Zedelenmiştir

AKP’nin 2002 seçim bildirgesinde “Öğretmenlik mesleğinin toplumda hak ettiği itibarı yakalayabilmesi için öğretmenlerin nitelikleri artırılacak, buna paralel olarak özlük hakları ve çalışma şartları iyileştirilecektir” ifadesi yer almasına karşın, 13 yıllık iktidarı süresinde öğretmenlik mesleğinin bırakalım toplumda hak ettiği itibarı yakalamasını, öğretmenler tarihin hiçbir döneminde AKP iktidarı döneminde olduğu kadar hakarete maruz kalmamış, öğretmenlik mesleği tarihte hiç bu kadar büyük bir itibar kaybına uğramamıştır. Göreve gelen her bakan fırsat buldukça öğretmenlerin az çalıştığını, uzun tatil yaptığını iddia etmiş, her fırsatta öğretmenlik mesleğini “itibarsızlaştıran” ifadeler kullanmıştır.

Türkiye’nin dört bir yanında fedakârca görev yapan öğretmenlerimizin büyük bölümü yaptığı işe yabancılaştırılmış, MEB’in yanlış politikaları ve siyasilerin öğretmenlik mesleğine yönelik olumsuz söylemleri nedeniyle mesleğine küstürülmüştür.

Öğretmenler Türkiye’nin en ücra köşelerinde, her türlü olumsuz koşullarla mücadele ederek, görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Yaşamın olduğu her yerde eğitim emekçilerini görmek mümkündür. Örneğin 15 Eylül’de ilk kez ataması yapılan öğretmenlerin yüzde 67’si doğu ve güneydoğu illerine atanmış ve önemli bir bölümü yeterince can güvenliği olmamasına rağmen büyük fedakârlık göstererek görevine başlamıştır.

AKP hükümetleri döneminde öğretmenlerin en temel ekonomik, sosyal ve özlük sorunları azalmak bir yana sürekli artmış, il içi, il dışı, özür grubu atamalarında, norm kadro sorunlarında ve alan değişikliklerinde sürekli mağduriyet yaratılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan öğretmen atamaları, ihtiyacın ve beklenen rakamların çok altında kalmıştır. Yıllar içinde işsiz öğretmenler sorunu giderek büyümüş, bugüne kadar 41 işsiz öğretmen arkadaşımız ataması yapılmadığı için intihar etmiştir. 

Türkiye’de eğitim sistemi her geçen gün artan sorunlar ve derinleşen çelişkiler nedeniyle resmen çürümeye terk edilmiştir. Geçtiğimiz 13 yıl içinde ihtiyaç kadar öğretmen ataması yapılmamış, KPSS’ye giren her yüz öğretmenden ortalama 16’sının ataması yapılarak, yıllar içinde fiilen “işsiz öğretmenler ordusu” yaratılmıştır. Yine öğretmenlerin geçtiğimiz 13 yıl içinde gelirlerinde yaşanan gerileme sonucunda satın alım gücü belirgin bir şekilde azalmış, 2003 yılında 24 bin olan emeklilik oranı, yaşanan geçim sıkıntısı nedeniyle son yıllarda 7 binli rakamlara kadar gerilemiştir.

 Öğretmenlere Hak Ettiği Değer Verilmelidir

Öğretmenlerin yıllar boyunca büyük fedakârlıklara katlanarak çalışırken yaşadığı zorluklar ortadayken, angarya çalışma ve performans değerlendirme girişimleri ile çalışma ve yaşam koşulları zorlaşmıştır. Geçtiğimiz yıllar içinde öğretmenlerin ekonomik ve sosyal sorunlarına ek olarak, mesleki saygınlıklarında ciddi gerilemeler yaşanmıştır. Yıllardır öğretmenlere hak ettiği değer verilmemekte, eğitim emekçilerinin en temel ekonomik, mesleki ve özlük talepleri ısrarla görmezden gelinmektedir.

Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, bizler için klasik anlamda “kutlanan” bir gün olmaktan çok, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin uluslararası alanda birlik, dayanışma ve mücadelesinin simgesi olan özel bir gün olma özelliğini sürdürmektedir.

Eğitim Sen olarak, siyasi hedefleri için ülkeyi ateşe atanların savaş çığırtkanlığına karşı, barış koşullarının bir an önce sağlanmasını diliyor, eğitim ve bilim emekçilerinin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz.

Kazım-Köroğlu (1)

Kazım Köroğlu’nu Yitirdik

TÖS’ten, TÖB-DER’den, Eğit-Sen’den bu yana demokratik öğretmen hareketinin içinde bir sıra neferi olarak yer alan Kazım Köroğlu’nu yitirdik. 

Kazım Köroğlu için ilk tören bugün saat 11.00’de Sendikamız Genel Merkezi’nde düzenlendi. Törende bir konuşma yapan Genel Başkan Kamuran Karaca, Kazım Köroğlu’nun TÖS’ten, TÖB-DER’den bu yana sendikal mücadelenin içinde olduğunu, daha sonra da mücadelesine Eğitim Sen’de devam ettiğini söyledi. Karaca, “Bugün buradan mücadeleci, örgütçü, devrimci Kazım Abimizi uğurluyoruz.” dedi.

Törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda 2 numaralı kapıda toplanıldı ve Kazım Köroğlu sonsuzluğa uğurlandı….

Ailesinin, dostlarının, sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun.

Güle güle Kazım Abi… Seni unutmayacağız…

 

 

17192757_28213009_nobetci_ogrenci

üyelerimizin dikkatine…

28/09/2015

Bilindiği gibi nöbet görevinin ücretlendirilmesi, sorumluluklarının azaltılması, farklı uygulamaların ortak yasal bir zemine kavuşturulması ile ilgili 9 Şubat 2015 tarihi itibariyle süresiz nöbet tutmama eylemi başlatmıştık. Nöbet tutmama eylemine ciddi oranda katılım sağlanmış taleplerimiz Milli Eğitim Bakanlığı ve kamuoyunda görünürlük sağlamıştı.

2015 Toplu Sözleşme taleplerimizden biri olarak da nöbet görevine ilişkin düzenlemelerin yapılmasını dile getirdik. Bununla beraber her defasında eğitimcilerin taleplerini masada hükümet lehine revize eden Memur Sen ve Eğitim Bir Sen’in yaklaşımı nedeniyle eğitimcilerle alay edercesine Ocak 2016’dan geçerli olmak üzere; 2016 yılı için haftada 2 saat, 2017 yılı için haftada 3 saat olarak komik bir ücret düzenlemesi yapılması Memur Sen ve Eğitim Bir Sen ‘in emekçilerin haklarının gasp edilmesi ve hükümete peşkeş çekilmesi ile ilgili tutumunda ısrarcı olduğunu bir defa daha gösterdi.

Eğitim ve bilim emekçileri olarak nöbet görevini, öğrencilere “bakıcılık yapma “olarak değil öğrencilerimizi ders dışındaki ortamlarda gözlemleme ve öğrencilerimizle ders dışında da temas kurma için olanağı olarak ele alıyoruz. Okulların fiziki şartlarının öğrencilerin yaş ve ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmesi ve okul güvenliğinin okuldaki demokrasi kültürüyle bağlantılı olduğunu düşünüyoruz Tam da bu bakış açısıyla eğitimcilerin nöbet görevinin çocuklara “bekçilik etme” biçiminde ele alınmasını doğru bulmuyoruz. Mevcut haliyle nöbet görevi okulun temizlik, ısınma güvenlik ..vb çeşitli hizmetlerini kapsayan ve öğretmenin görev tanımını aşan pek çok sorumluluğu eğitimciye yükleyen bir angarya durumundadır. Okul türlerine göre bu angarya artmakta özellikle meslek liselerinde daha farklı sorunlar yaratmaktadır.

Bütün bu değerlendirmeler ışığında Eğitim Sen 9. Dönem 6. Olağan Genel Meclisinde alınan karar uyarınca 9 Şubat 2015’te başlatılan nöbet tutmama eylemlerinin farklı bir biçimde devam ettirilmesi yönünde karar alınmıştır. Bu noktada başlangıçta Nöbet Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi için aşağıdaki dilekçe örnekleri Milli Eğitim Bakanlığına verilme üzere 28 Eylül -9 Ekim Tarihleri arasında okul idarelerine verilecektir. Ekim ayının üçüncü haftası itibariyle konuya ilişkin taleplerimiz Milli Eğitim Müdürlükleri önünde gerçekleştireceğimiz basın açıklamaları ile kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu konuda masada peşkeş çekilen haklarımızı iş yerlerinde ve sokaklarda alıncaya dek mücadelemizi kademeli olarak sürdüreceğimiz ve büyüteceğimiz bilinmelidir.

Nöbet ile ilgili dilekçe örneği aşağıdaki linktedir..

LÜTFEN TIKLAYINIZ=>NÖBET İLE İLGİLİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

IMG_4327

hatay sürgün edilen öğretmenlere sahip çıkıyor….

Bugün Hatay Eğitim-Sen Yönetici ve üyeleri; başta Eskişehirde Hatice YÜKSEL,hatayda Bülent BERBER  ,Uğur BAYRAM ve diğer sürgün edilen öğretmenler için imza masası açtı.. İmza masasına ilgi çok yoğundu.

12019930_541905825960768_6867809173351330094_n 12027809_541907495960601_943470581829813588_n

Çevredeki esnaflar masadaki öğretmenlere çay ve su ikramında bulunup her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini söylediler.

12006372_541908575960493_8346093440666045474_n

Halk direnişte olan öğretmenlere imzalarını atarak yanlarında olduklarını gösterdiler. Üç saat içinde 400’ün üzerinde imza toplandı.

10418421_541907645960586_7927620523930636680_n

AKP nin kamu emekçilerine yönelik saldırısı halka anlatılarak hatay eğitim sen olarak sonuna kadar direnileceği anlatıldı..İmza kampanyasının devam edeceğini belirten Öğretmenler herkesi bu kampanyaya destek olma çağrısında bulundular..

IMG_4329

BASINA VE KAMUOYUNA BASKI, SÜRGÜN VE CEZALAR DERHAL DURDURULSUN! SIRAMIZI BEKLEMEYECEK, DİRENECEK VE KAZANACAĞIZ!

SÜRGÜN EDİLEN EĞİTİM EMEKÇİSİ HATİCE YÜKSEL

Eskişehir de basın açıklamasına katıldığı için AKP’nin valisi Güngör Azim Tuna tarafından görevinden uzaklaştırılan, 63 gün süren mücadelesi ile adaletsizliğe karşı direnen, keyfi uygulamaları kabul etmeyeceğini ilan eden bir eğitim emekçisi.

Direnişi kamu emekçileri ve halk tarafından sahiplenilmiş, çadır eylemliliği ve açlık grevi ile zafere ulaşmış bir eğitim emekçisi.

Direnişin, sahiplenmenin ve dayanışmanın gücüyle görevine iade edilen bir eğitim emekçisi…

Bu gün bunu sindiremeyen bir milli eğitim bakanlığı tarafından  “HİZMETİN GEREĞİ” adı altında “açıklama yapmak zorunda değiliz biz öyle uygun gördük”  keyfiliği ile mücadele sonrası görevine iade edildiği Eskişehir’den ta Trabzon’a sürülüyor.  Ve buna karşılık mücadeleye kaldığı yerden devam kararı alıyor.

Tek başıma da kalsam direnmeye devam edeceğim diyen Hatice Yüksel, mücadelesine kulaklarını tıkayan sendikasından öte biz kamu emekçilerinden destek istiyor.

Yalnızca kendisi için değil belki bizlerin bu gün göremediği kendi yarınlarımıza örnek olabilecek bir dayanışma ruhu için ve öncelikli amirimizin iki dudağı arasına sıkışmış iş güvencemiz ve geleceğimiz için destek istiyor.

Yarınlarımızın ancak dayanışma ile güven altına alınabileceğini ve “tek başımıza ne yapabiliriz anlayışını tarihe gömmek” için destek istiyor.

Bizler Eğitim Sen Hatay Şubesi olarak her ne kadar dayanışma ruhunu genel merkezimiz düzeyinde talep etmemize rağmen ülke genelinde yaygınlaştıramamış olsak da Hatice öğretmenin bu onurlu direnişini destekliyor ve yalnız olmadığını bir kez daha ifade ediyoruz.

Ve tüm kamu emekçilerini, geleceklerini Hatice öğretmende gören, görmesi gereken kamu emekçilerini öncelikle kendi gelecekleri için ardından bizlere unutturulmaya çalışılan ve bizi biz eden dayanışma ruhunu daim kılmak için Hatice öğretmene destek olmaya çağırıyoruz.

Uyguladığı emek düşmanı politikalar ile 13 yıldır önceki iktidarların devamı olarak yaşamın her alanında halkın hakkı olan kamu hizmetlerini sermayeye peşkeş çeken AKP iktidarı, bu politikaları ancak ve ancak direnen emekçilerin iş güvencesini tehdit ederek uygulayabileceğini biliyor ve pervasızca kamuda çalışan milyonlarca emekçiye saldırmaya devam ediyor.

Ödediğimiz vergilerimizin karşılığı olarak Halktan yana, ulaşılabilir, nitelikli ve ücretsiz kamu hizmeti talep eden ve bu konuda haklı olarak mazeret kabul etmeyen biz kamu emekçileri, iktidar erkini elinde tutanlar tarafından gün geçmiyor ki saldırıya maruz kalmasın.

Bu hukuk dışı saldırıların bahanesi kimi zaman yaratılan hayali suçlar, kimi zaman en sıradan demokratik hak arama yöntemleri olan eleştiri hakkı, basın açıklamaları vb. kimi zaman da kaşını beğenmedim tarzında  “amire saygısızlık” , “Devlet büyüklerine hakaret” ve son günlerde ağırlıklı olarak  “Hizmetin gereği” yani öyle uygun gördük şeklinde oluyor.

Bu saldırıların tamamının tek hedefi ise haksızlığa karşı direnen, birbirine sahip çıkan, halktan yana kamu hizmeti talep eden kamu emekçilerini baskı altına almak, ayrıştırmak ve sindirmek olarak karşımıza çıkıyor.

Bunun için öncelikli olarak biz kamu emekçilerinin iş güvencesi hedef alınıyor. Daha önce yasa ve yönetmeliklerle kaldırılmaya çalışılan iş güvencemiz, biz emekçilerin yetersiz de olsa direnci sonucu her ne kadar hayat bulmamış olsa da bu gün dolaylı olarak iş güvencemizin kademeli olarak kaldırıldığı, son dönemlerde idarecilerin kadrolarının bir gecede tasfiyesi,  norm kadro yönetmeliği ile bir günde norm kadro fazlası öğretmenlerin yer arama derdine zorlanması, rotasyon ile eğitim emekçilerinin yer değiştirmeye ve ya emekliliğe zorlanması ile somutlaşıyor.

Son bir yıl içinde geri çekilmesine rağmen rotasyon söylentisinin bile 45 bin eğitim emekçisini yerinden etmesi 15 bin eğitim emekçisinin emekliliği tercih etmesi bu sürecin vahametini ortaya koyuyor.

Direnmeyi seçenler ise soruşturma, baskı, ardı arkası kesilmeyen teftişler, yer değiştirmeler, davalar ve keyfi sürgünler ile karşı karşıya kalıyor.

Sendikaların emekçiye yabancılaşan tutumları ise bu konuda emekçilerin örgütlü duruşunu zayıflatan ve emek karşıtı AKP iktidarının elini güçlendiren bir duruma dönüşüyor.

İlimizde de Hatay Valiliği ile İl MEM tarafından başlatılan soruşturmalar sonucunda Hacı Ali Nurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müzik Öğretmenimiz Bülent BERBER Reyhanlı Karasüleymanlı Uzunköy Ortaokuluna, Hatay Erol Bilecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilişim öğretmeni Uğur Bayram Serinyol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine atanmışlardır. Bu atamalarla üyelerimiz açıkça cezalandırılmışlarıdır.

Sadece bunlar da değil! Son süreçte kınamadan kademe durdurma cezalarına kadar üyelerimiz baskılara maruz kalmaktadır. Her türlü cezanın, mobbingin, Hacı Ali Nurlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müzik öğretmeni Bülent Berber, Hatay Erol Bilecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilişim öğretmeni Uğur Bayram’a yönelik baskı ve soruşturmaların nedeni siyasaldır.

Türkiye’de son yıllarda belirgin bir şekilde artan ve örneklerini ancak baskıcı-otoriter yönetimlerin olduğu rejimlerde görebileceğimiz türden gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle eğitim kurumları, okullar, üniversiteler, iktidarın ve onun siyasal uzantıları tarafından tam bir kuşatma altına alınmış durumdadır.

Hatice, Bülent ve Uğur öğretmene destek amaçlı imza kampanyamız devam ediyor. İmza kampanyamıza katılmak isteyen emekçi dostlarımıza çağrımızdır.

”AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN BAKANLIĞA VE VALİLİĞE VERİLMEK ÜZERE HAZIRLANMIŞ İMZA FÖYLERİNİ İNDİRİP,ÇOĞALTIP ÇEVRENİZDEKİ DOSTLARA İMZALATINIZ VE 17 EYLÜL’E KADAR SENDİKAMIZA TESLİM EDİNİZ..”

LİNK1=>:imza hatay valiliğine

LİNK2=>:imza milli eğitim bakanlığı

GkCHhjXXertIHdW-800x450-noPad

kesk myk üyesine sahip çıkmalıdır..

hatay eğitim sen :kesk myk üyesine sahip çıkmalıdır,sendikal mücadelenin gereklerinin yerine getirmelidir…..

Hatice öğretmen 3 günde 3 kez gözaltına alındı..

Eskişehir’de Emniyet Müdürlüğü önünde oturma eylemi yaptığı için gözaltına alınan ve ardından hakkında soruşturma açılan İngilizce öğretmeni Hatice Yüksel, Trabzon’a tayini çıkınca stant açıp imza kampanyası başlattı. Hatice öğretmen 3 günde 3 kez stant açtığı için polis tarafından gözaltına alındı.

Hatice öğretmen 3 günde 3 kez gözaltına alındı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri geçen 1 Nisan’da Halk Cephesine yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen, aralarında Beylikova Atatürk Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Hatice Yüksel’in de bulunduğu 6 kişi aynı gün Emniyet Müdürlüğü önünde ’Baskılar, gözaltılar, tutuklamalar bizi yıldıramaz’ yazılı pankart açıp basın açıklaması yaptı. Ardından gruptan 6 kişi Emniyet Müdürlüğü’nün önünde oturma eylemi yapınca gözaltına alındı ve ertesi gün sevk edildikleri adliyede savcılıkça serbest bırakıldı.

Bu kişiler arasında bulunan İngilizce öğretmeni Hatice Yüksel, 8 Nisan’da görevinden uzaklaştırıldı. Yüksel, tekrar göreve dönmesi için 24 Nisan’da Porsuk Bulvarı’nda ’Basın açıklamasına katılmak suç değildir, işimi ve öğrencilerimi istiyorum’ yazılı pankart açıp imza kampanyası başlattı. Topladığı imzalardan bir sonuç alamayınca 27 Mayıs’ta Porsuk Bulvarı’nda çadır kurup imza kampanyasını tekrar başlatan Hatice Yüksel, 16 Haziran’dan itibaren ise süresiz açlık grevine başladı. Yüksel 26 Haziran’da görevine dönme kararı verilince açlık grevini sona erdirdi.

Hatice Yüksel, tayinin Trabzon’a çıkması üzerine 3 gün önce Eskişehir’in İsmet İnönü Caddesi’nde ’Baskılar, sürgünler, gözaltılar bizi yıldıramaz. Hakkımdaki sürgün kararı derhal durdurulsun’ yazılı pankart asıp kurduğu stantta imza kampanyası başlattı. Polisler, terör saldırılarında şehitler için grupların yürüyüş yaptıklarını belirterek, Hatice Yüksel’den standını kaldırmasını istedi. Hatice Yüksel standı kaldırmayınca gözaltına alındı. Bir süre sonra serbest bırakılan Yüksel dün de Porsuk Bulvarı’nda aynı şekilde stant açtı ve 2 arkadaşıyla birlikte polis tarafından gözaltına alınıp yine serbest bırakıldı.

fft107_mf5789591

cizrede yasaksız ilk gün

Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla Cizre halkı bugün ilk kez sokağa çıktı.
Cizre’de bugün  bir çatışma yaşanmazken şehirde insanlar yemek ve su bulmak için çarşıya çıktı. Şehir dışından gelenler aileleriyle hasret gidermeye çalışırken, yaralılar hastaneye gitti. Telefon hatlarının hâlâ çalışmadığı şehirde elektrik direklerini onarılmaya başladı.

Öte yandan gaz bombalarından dolayı bir çok hayvanın etkilenerek öldüğü görüldü. HDP Eşbakaşanı Selahattin Demirtaş Cizre’ye gelerek kısa bir konuşma yaptı.

Demirtaş’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Her şeye rağmen barış, diyalog, müzakere dediğimiz için Ankara ’da aklını yitirmiş çılgınlar, halen bu halkın bu barış niyetini kıymetli erdemli bir şey olarak algılamak yerine çaresizlik olarak algılıyorlar. Ankara’nın en büyük yanlışı budur işte. Bu halkı tanımıyorlar. Halkın iradesini, iradenin gücünü anlamıyorlar. Zannediyorlar ki tankla, topla, tüfekle, panzerle halkın üstüne gidince idare kalkar sanıyorlar. Zannediyorlar gece gündüz mahalleliler taranınca Kürt sorunu çözülür. Kürtler boyun eğer sanıyorlar.”

“Yıl olmuş 2015, 21. yüzyılın dünyasında bir kez daha Cizre’de halkın siyasal, ekonomik, sosyal taleplerini, halkın öz yönetimle artık kendimi yönetmek istiyorum, artık bu zulüm bitsin biz burada irade olalım anlayışını, tankla, topla durduracaklarını sanıyorlar. Ortada ciddi bir sorun var. Burada yaşayan halk Kürt’tür. Binlerce yıldır burada yaşıyor kimliğiyle, diliyle, insan onuruna yakışır bir şekilde var olmak istiyorlar. İşte bunun adına Kürt sorunu denildi. Eğer ki bu halkın iradesine şu kadarcık saygınız varsa burada tank, top yığmak, burada on binlerce özel harekatçıyı yığmak yerine halkın temsilcileriyle, önderiyle oturacaksınız müzakere edeceksiniz. İki cümleyle iki gün sürecek müzakereyle bu işler çözülebilir. Halen müzakere masası ortadadır. Halen halkın temsilcisi Sayın Öcalan, halen siyasi temsilciler ortada.”

“Ankara’dan Cizre’ye on gündür nefes aldırmayacağız diyenler şimdi mutlusunuz? Ne kazandınız. Hangi sorunu çözdünüz. Bakın burada bebeklerin arasında bulunduğu 23 sivil katledildi. Neyi çözdünüz.Kendinizi, insanlığınızı bitirmek dışında neyi bitirdiniz. Bakın Cizre halkı dimdik ayakta, idaresinin arkasında.”

“Her tarafta cenazeler var. Her yerde ağlayan analar var. Bu ne kadar devam edecek. Ne kadar sürdürecekler. İşte o bu ülkede barış isteyenlerinin sesinin güçlü çıkmasına bağlıdır. Cizre halkı savaştan yana değil barıştan yanadır. Cizre halkının sesini Edirne’den, İzmir’den, Antalya’dan, Konya’dan, Kayseri’den duyarlarsa bu halkın kan, gözyaşı, ölüm istemediğini sadece özgürce barış içinde yaşadığını herkes duyarsa ve Cizre halkının sesini yükselttiği gibi barış çığlıkları batıdan yükselirse, bu savaşı bir gün sürdüremezler. Sarayın bu halka dayattığı bu savaşı bir tek gün sürdüremezler.”

“Ülkenin cumhurbaşkanını duydunuz. Günlerdir size ulaşmaya çalışıyoruz. Heyetimiz kanuna, hukuka uygun Cizre’ye girmek için uğraşıyor. Ne diyor Cumhurbaşkanı bunlar Cizre’deki halkımızın huzuru kaçırmak için yola çıktılar diyor. El insaf zannedersiniz ki Cizre’de huzur var biz engellemişiz. On gün boyunca insanların ekmek almasına, su almasına izin vermediniz. Bırakın sokağa çıkmayı, balkona, pencereye çıkan insanları infaz edecek kadar saldırganlaştınız. Ne huzuru ülke de huzur mu bıraktınız. Sizin varlığını artık huzur için bir tehlike.”(radikal haber)

3840_1

KESK DÖNEM SÖZCÜSÜ AYHAN ERKAL:KAMU ÇALIŞANLARI SATIŞ SÖZLEŞMESİ YOK HÜKMÜNDEDİR!

 

HÜKÜMET İLE MEMUR SEN’İN TOPLU SÖZLEŞMELERDE ANLAŞMAYA VARDIĞI ZAM ORANLARINA TEPKİLER DEVAM EDİYOR. ALINAN ZAM KARARININ YETERLİ OLMADIĞINI VE ANLAŞMANINDA ALDATMACALARLA DOLU OLDUĞUNU BELİRTEN KESK DÖNEM SÖZCÜSÜ AYHAN ERKAL TOLANTIDA ALINAN KARARLARI TANIMADIKLARINI SÖYLEDİ

HÜKÜMET İLE MEMUR SEN’İN TOPLU SÖZLEŞMELERDE ANLAŞMAYA VARDIĞI ZAM ORANLARINA TEPKİLER DEVAM EDİYOR. ALINAN ZAM KARARININ YETERLİ OLMADIĞINI VE ANLAŞMANINDA ALDATMACALARLA DOLU OLDUĞUNU BELİRTEN KESK DÖNEM SÖZCÜSÜ AYHAN ERKAL TOLANTIDA ALINAN KARARLARI TANIMADIKLARINI SÖYLEDİ

2016-2017 YILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİNİN NETİCESİNDE KAMU ÇALIŞANLARINA VERİLECEK OLAN ZAM ORANLARINA KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI FEDERASYONU’ NDAN TEPKİ GELDİ.

KESK HATAY ŞUBELER PLATFORMU ADINA DÖNEM SÖZCÜSÜ AYHAN ERKAL HÜKÜMET İLE İŞVEREN ARASINDA İMZALANAN SÖZLEŞMENİN HÜKÜMSÜZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ:

 

KAMU ÇALIŞANLARININ SATIŞ SÖZLEŞMESİ YOK HÜKMÜNDEDİR. ++ 02.25. BU SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN METAL İŞ KOLUNDAKİ SÖZLEŞMEYE BENZEDİĞİNİ…BU SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN YIRTIP ÇÖPE ATACAĞIMIZ BURDA BİLİNMELİDİR.

İMZALANAN İŞ SÖZLEŞMESİNDE KADIN TALEPLERİNE DAİR MADDELERİN OLMADIĞINA DEĞİNEN ERKAL, ŞUNLARI SÖYLEDİ: 

 DEĞERLİ BASIN EMEKÇİLERİ KADIN TALEPLERİNE İLİŞKİN TEK BİR MADDE YOKTUR… KADIN TALEPLERİNİ GÖRMEZDEN GELMİŞ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ MASASINI GÖRMEZDEN GELMİŞTİR.

KONUŞMASINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN ÇIKAN ZAMLARA DEĞİNEN ERKAL, ZAM ORANLARININ DOLAR KURU KARŞISINDA DEĞERSİZ KALDIĞINI İFADE ETTİ:

MEMUR SEN’ İN ZAMN ORANLARINDAN MEMNUN KALDIĞINA ATIFTA BULUNAN ERKAL KONUŞMASINI ŞÖYLE SONLANDIRDI:

 KONFEDERASYONUMUZSATIŞ SÖZLEŞMESİNİ TANIMAMAKTA… KAMU EMEKÇİLERİNİN BU KİRLİ İŞBİRLİĞİNE KARŞI ORTAK EYLEM VE İŞBİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRMESİ İÇİN  ÇABA GÖSTERECEK VE ÇALIŞMALARIMIZ YÜRÜYECEKTİR…