cropped-hatay-eğitim-sen.jpg

ÜYELERİMİZİN AÇIĞA ALINMASI…

Bilindiği gibi, darbe girişimi sonrasında onbinlerce kamu görevlisi açığa alınmış, ardından haklarında disiplin soruşturması başlatıldığı bildirilmiştir. Açığa alınan kamu görevlileri içerisinde sendikamızın da 88 üyesi olduğu bilinmektedir. Aralarında şube yöneticilerimizin de olduğu üyelerimizin darbe girişimine/destek verdikleri ya da cemaat yapılanması içerisinde olduğunun iddia edilmesi büyük bir HAKSIZLIKTIR. Rehberlik ve denetim başkanlığı başta olmak üzere bakanlık yetkilileriyle konu görüşülmüş, üyelerimiz hakkındaki soruşturmanın bir an önce tamamlanması ve bu iftiraların sonlandırılması istenmiştir.

Mağdur olan Üyelerimiz aşağıdaki linkte yer alan dilekçe örneği ile kurumlarına başvurabilir, açığa alınma işlemine itiraz edebilirler.Ayrıntılar için şube yönetimiyle görüşmeniz gerekmektedir.

üniversite açığa alma itiraz

LİNK-Açığa Alma İtiraz (3)

dulluk-ve-yetimlik-ayligi-alanlar-dikkat-2012-10-19_m

ÖNEMLİDİR..29 ARALIK GREVİYLE İLGİLİ..

 

Bilindiği üzere, 29 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirdiğimiz üretimden gelen gücümüzü kullanarak hizmet üretmeme eylemimiz üzerine, Bakanlığın talimatı üzerine Valilikler soruşturmalar açmıştır.

 

Çeşitli illerde yürütülen soruşturmalarda üyelerimiz Muhakkikler tarafından 2.kez ifadeye çağırılmaktadır. Bu ifadelerde daha önce Şubelere gönderdiğimiz savunma metni dışına çıkılmamalı, “ifademi yazılı olarak sunmuştum, tekrar ediyorum” denmeli veya aynı metin sunularak başkaca soru sorulması halinde, sorulara karşı “Sendikamın aldığı karar üzerine sendikal faaliyet kapsamında söz konusu hizmet üretmeme eylemine ve kamuoyuna bu eylemin amacını açıklayacak doğrultuda yapılan basın açıklamasına katıldım. Kaynağını Uluslararası Sözleşmelerden, Anayasadan ve 4688 sayılı Yasadan alan haklarımı kullanmam esnasında mevzuata aykırı bir eylemim olmamıştır. Yazılı ifadem de tüm bunları etraflıca belirttim. Bunun dışındaki sorulara konu dışı olması nedeniyle cevap vermek istemiyorum.” Şeklinde bir sözlü beyanla ifade alma işlemi bitirilmelidir.

fransada-katliam-84-kisi-hayatini-kaybetti

Fransa’da Yaşanan Saldırıyı Lanetliyor, Acılarını Paylaşıyoruz!

Fransa için önemli bir gün olan 14 Temmuz’da yine acımasız bir saldırı gerçekleşmiş, resmi açıklamalara göre 84 kişi hayatını kaybetmiş, yaralı sayısı 100’ü aşmıştır. Eğitim Sen olarak Fransa’da gerçekleştirilen bu acımasız saldırıyı ve arkasındaki güçleri lanetliyoruz.

açıklama için aşağıdaki linki tıklayınız

LİNKİ TIKLAYIN 15 Temmuz Basın Açıklaması Metni hk (düzeltilmiş)

 

cropped-hatay-eğitim-sen.jpg

üyelerimizin dikkatine..performans değerlendirme…

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bilimsellikten ve objektiflikten uzak bir şekilde uyguladığı bireysel performans değerlendirme formu ile ilgili hazırladığımız dilekçe örneği yazımız ekindedir. Söz konusu dilekçe, eğitimde performans değerlendirmesine karşı olmamızın bir gereği olarak, düşük ya da yüksek puan verilmesine bakılmaksızın tüm üyelerimiz tarafından okul müdürlüklerine verilebilir. 

aşağıdaki linki tıklayarak üst yazıyı ve verilmesi gereken dilekçeyi indirebilirsiniz..

Performans Değerlendirme Dilekçeleri hk 1

cropped-hatay-eğitim-sen.jpg

üyelerimizin dikkatine…seminerdeki gericiliği kabul etmiyoruz..

Değerli Eğitim Emekçileri,

Bugüne kadar öğretmenlerin düşüncelerine, taleplerine, iradelerine önem vermeyen, “ben yaptım oldu” diyerek hareket etmeyi kendisine ilke edinen Milli Eğitim Bakanlığı, bu tavrını seminer çalışmalarında da sürdürüyor.

Konu başlıklarının belirlenmesinden, tartışma materyallerinin seçimine kadar Bakanlığın hangi kriterlerle hareket ettiği, bu konu başlıklarıyla eğitimin hangi sorunlarına çözüm üretilmek istendiği dahi belli değildir. Belli olan tek şey, MEB’in seminer çalışmalarını dahi AKP’nin siyasi çıkarlarına hizmet edecek şekilde oluşturmuş olmasıdır.

Değerli Arkadaşlar,

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 29 Haziran 2016 Çarşamba günü, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerimiz için tek gündemli ve tek kitaplı bir seminer başlığı belirlemiştir. Türk-İslam akımının önemli isimlerinden olan Nurettin Topçu’nun “Türkiye’nin Maarif Davası” adlı çalışması tüm Türkiye’de öğretmenlere dayatılmıştır.

Belirtmek isteriz ki, başta Nurettin Topçu ve eseri olmak üzere, siyasal yelpazenin farklı yerlerinde duran, düşünceleri onaylanmasa dahi ırkçı, ayrımcı ve nefret dili kullanmamış her fikir insanı üzerine bu ülkenin eğitim emekçileri elbette tartışma yürütebilir, eleştirebilir. Ancak, ideolojik arka planı herkes tarafından bilinen bir ismin, AKP’nin siyasi ihtiyaçları doğrultusunda tek başlık olarak belirlenmesi, bu kitabın öğretmenlere dayatılması kabul edilemezdir. Kaldı ki eğitim hizmetinin her kademesi sorunlar yumağı haline dönüşmüşken, eğitim emekçilerinin sorunları her geçen gün artarken MEB’in böylesi bir dayatmaya gitmesi, eğitim politikalarında neye öncelik verildiğini de göstermektedir.

Daha açık ifade etmek gerekirse,

  • Aleviliği sapkınlık olarak niteleyen,
  • Alevilere yönelik ayrımcı ve aşağılayıcı ifadeler içeren,
  •  Karma eğitime karşı çıkan,
  • Medrese ve tarikat eğitimine övgüler düzen,

Bir kitabın MEB tarafından öğretmenlerin önüne getirilmesi dahi başlı başına bir skandalken, bu kitabı tek gündem olarak belirlenmesini ve seminer konusu yapılmasını kabul etmiyoruz.

Seminer çalışması kapsamında, eğitim hizmetinin eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik ve laik biçimde örgütlenebilmesini dert edinen, eğitimin temel bileşeni olan öğretmenlerin iradeleri doğrultusunda belirlenen ve tek tipçi dayatmalara izin vermeyen bir konu başlığına geçilmesini talep ediyoruz.

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 29 Haziran 2016 tarihinde okullarda verilecek seminer ile ilgili yazımız aşağıdaki linktedir.Gerçekleştirilecek seminerlere bakış açımızı içeren yazımız seminer günü okullarda üyelerimiz tarafından ifade edilmeli ve tartışma konusu yapılmalıdır.

aşağıdaki linki tıklayarak yazıyı indirebilirsiniz..

Nurettin Topçu Başlıklı Seminer hk.

cropped-hatay-eğitim-sen.jpg

önemli..”iş Sağlığı Ve İş Güvenliği Taahhütnamesi”ni imzalamıyoruz..

Bilindiği gibi İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihli 28339 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak kademeli olarak yürürlüğe girmiştir. Bütün sorumluluğu emekçilere yükleyen “İş sağlığı ve güvenliği taahhütnamesi” imzalatılmak istendiğine dair çok sayıda şikayet üzerine okul/kurumlara verilmek üzere  ekte sunulan dilekçe  hazırlamıştır üyelerimizin aşağıdaki linkte yer alan dilekçeyi okul/kurum idaresine vermeleri gerekmektedir..

Dilekçeyi indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi hk

cropped-hatay-eğitim-sen.jpg

SÜRGÜN VE GÖREVDEN ALMALARA KARŞI İÇİN İMZA KAMPANYAMIZ,,

Öğretmenlerimizin sürgün ve görevden alma kararlarının derhal durdurulmasını ve eski görev yerlerine iadesini istiyoruz.Bu yüzden imza kampanyamıza hukuktan,adaletten yana olan herkesi davet ediyoruz..AŞAĞIDAKİ LİNKTE İMZA FÖYÜMÜZ MEVCUTTUR.İMZA KAMPANYAMIZA KATILIM GÖSTERMEK İSTEYEN BÜTÜN DOSTLARIMIZA ULAŞMAMIZ İÇİN YARDIM ETMENİZ GEREKMEKTEDİR.BU YÜZDENB AŞAĞIDAKİ İMZA FÖYÜNÜ İNDİRİP KENDİ İŞYERLERİNİZDE VE ÇEVRENİZDE İMZAYA AÇINIZ…

=>TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI (İMZA KAMPANYASI)

=>İMZA-FÖYÜ-HATAY VALİLİĞİNE(2)

cocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escort