dulluk-ve-yetimlik-ayligi-alanlar-dikkat-2012-10-19_m

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE..

29 aralık grevi ile ilgili verilen maaş kesim cezasına itiraz sürei 60 gündür.Bu cezanın iptali için Hatay İdari Mahkemesine dava açılması için sendikamıza getirilecek evraklar ;

1.Ceza tebliğ tutanağı

2.Tebliğ-tebellüğ belgesi

3.Aşağıda linkte sunduğumuz yetki belgesi(belgedeki istenen bilgilerin doldurulmuş hali)

LİNK=>YETKİ BELGESİ

hatay eğitim sen

üyelerimizin dikkatine..

Bilindiği üzere açığa alınma sürecinden sonra ösym sınavlarında görev almak için başvuru paneli ,açığa alınan üyelerimize kapatılmıştı.ÖSYM sınavlarında yeniden görev almak için aşağıdaki linkte yer alan örnek dilekçenin aynısını yazıp görev yeri belgesiyle birlikte;ösym’ye fakslanması gerekmektedir.

faks no:+90 312 298 8118

LİNK DİLEKÇE ÖRNEĞİ=>YeniBelge 2017-02-09 (1)_1

hatay eğitim sen

HATAY EĞİTİM SEN GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL İLANI                             (ilan tarihi:05.02.2017)

EĞİTİM SEN HATAY ŞUBESİ

Sendika Şubemizin  10.Olağan Genel Kurulu 04 Mart 2017 Cumartesi günü Saray Caddesi Sakarya İşhanı K:2 N:6 adresindeki Eğitim-Sen Hatay Şubesi Salonunda  saat 09:00-18:00′ da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Belirtilen gün ve saate çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı Cumhuriyet caddesi Antakya Anadolu Lisesi yanı Antakya Öğretmenevi Salonunda 5 Mart 2017  tarihlerinde saat 09:00-18:00’da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. DUYURULUR

GÜNDEM

  • Yoklama, açılış ve saygı duruşu (zorunlu),
  • Divan Seçimi(zorunlu),
  • Açılış Konuşması,
  • Konukların tanıtımı ve konuşması,
  • Yürütme ve denetleme kurulu raporlarının sunumu (zorunlu),
  • Yürütme ve Denetleme Kurulu Raporlarının ibrası (zorunlu),
  • Seçimler (zorunlu)

a-Yürütme Kurulu (zorunlu),

b-Denetleme Kurulu(zorunlu),

c-Disiplin Kurulu(zorunlu),

e-Üst Delegeler(zorunlu)

  • Dilek ve temenniler
  • Kapanış

 

 

Adres: Eğitim-Sen Hatay Şubesi Saray Caddesi Sakarya İşhanı 13/C K:2 N:6 Antakya/HATAY

 

 

hatay eğitim sen

üyelerimizin dikkatine!

29 aralık eyleminden dolayı verilen cezaya karşı yapılacak itiraz dilekçesi aşağıdaki linktedir..Dilekçe itiraz süresi içerisinde okul müdürlüğüne  verilecektir.İtiraz süresini geçiren üyelerimiz ise 60 gün içinde yargı yoluna gidebilir.

NOT:İtiraz süresi 7 gündür..itiraz dilekçesinin yanında ek olarak aşağıdaki linkte olan İstanbul 2.İdare Mahkemesinin 29 Aralık 2015 grevi ile ilgili kararı verilmelidir.

YÜRÜTME KURULU

29-ARALIK-İL-DİSİPLİN-KURULUNA-İTİRAZ

EK istanbul 2.idare mahkemesi 29 aralık mahkeme kararı

17260_12_18_56

MEB’in 29 Aralık Soruşturması Çöktü!

Eğitim Sen’in 29 Aralık 2015 tarihinde aldığı bir günlük iş bırakma kararı uyarınca eyleme katılan Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube üyesi Matematik öğretmenine Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen 1/30 Oranında Maaş Kesim cezası, İstanbul 2.İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.

İdare Mahkemesi: “Ceza verilemez!”

Sendikal eyleme katılan öğretmene verilen cezayı mahkemeye taşıyan Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube, açtığı davayı kazanarak üyesine verilen cezayı iptal ettirdi.

Mahkeme, 2016/2594 sayılı kararında Anayasanın 90. Maddesindeki “usulüne göre yürürlüğe konulmuş olan Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir” ifadesine atıfta bulunup, AİHS uyarınca herkesin toplantılar yapmak, dernek kurmak, çıkarlarını korumak üzere sendikalar kurmak, sendikalar katılmak hakkına sahip olduğunu vurguladı.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi söz konusu kararda “davacının üyesi olduğu sendikanın aldığı karar doğrultusunda göreve gelmeme eyleminin özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sendikal faaliyet kapsamında bir veya iki gün göreve gelmemek fiilinin mazeret olarak kabulü” gerektiğini belirterek, verilen cezayı iptal etti.

Eğitim Sen: “Sendikal faaliyeti engellemek suçtur”

MEB, 29 Aralık eylemini bahane ederek Türkiye çapında on binlerce Eğitim Sen üyesi hakkında soruşturma başlatmış ve bu kapsamda çeşitli disiplin cezaları verilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Hukuk Sekreteri Zeynel Özgün “Sendikal eylemlere ceza verilemeyeceğine ilişkin daha önce de verilmiş bir çok mahkeme kararı var. Bunca yargı kararına karşın 29 Aralık eylemine yönelik MEB tarafından başlatılan soruşturmanın hukuk dışı olduğunu başından beri söylüyoruz. Mahkeme kararlarına göre sendikal faaliyet sayılanı bu eylemlere ceza verilmesi, sendikal faaliyetlerin engellenmesi anlamına gelmektedir ki bu da TCK hükümlerine göre suçtur. Bu hukuksuz soruşturmaları açanlar da disiplin cezası verenler de açıkça hukuku çiğnemişlerdir. Bunlar hukuk önünde mutlaka hesap verecekler” ifadelerine yer verdi..mahkeme kararı aşağıdaki linktedir.

istanbul 2.idare mahkemesi 29 aralık mahkeme kararı

dulluk-ve-yetimlik-ayligi-alanlar-dikkat-2012-10-19_m

29 aralıkla ilgili istenen savunma örneği

üyelerimizin dikkatine ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından istenen savunma örneği aşağıdaki linktedir.Lütfen linkteki savunmayı indirip kendinize göre güncelleyip okul müdürlüğüne veriniz.

NOT 1:Aşağıdaki linkteki savunma sadece Reyhanlıdaki üyelerimizin vereceği savunmadır.Çünkü İLÇE MEM 29 ARALIK dışında farklı bir iddalarda bulunmuştur.

link29-aralikla-ilgili-istenen-savunma-ornegidir

NOT 2:Reyhanlı dışında diğer ilçelerde bulunan üyelerimizin vereceği ortak savunma aşağıdaki linktedir

29-aralik-2015-eylemi-savunmareyhanli-disinda-diger-ilcedeki-uyelerimizin-verecegi-ortak-savunmadirgucelleme-yapilmis-6

 

hatay eğitim sen

iş güvencemize sahip çıkıyoruz…

Konfederasyonumuz KESK, DİSK ile birlikte 17 Aralık 2015- 22 Ocak 2016 tarihleri arasında yürütülmek üzere  “Güvenceli İş, Güvenli Gelecek Haktır” adıyla imza kampanyası başlatılmıştır. Bütün işyeri temsilcilerimiz imza metninin aşağıdaki linkten indirerek işyerlerinde sendikalı sendikasız herkesin imzasına açmalıdır. Toplanan imzalar 23 Ocak 2016 tarihine kadar şubemize iletebilirler.

İş Güvencesi İmza Kampanyası

hatay eğitim sen

29 aralık grevi…

29 Aralık 2015 günü yapılan eylemle ilgili Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu’nun aldığı karar ile KESK yürütme kurulunun aldığı karar,üyelerimiz için ifade tutanağı ile üyemiz olmamasına rağmen eyleme katılan arkadaşlarımız için hazırlanan ifade tutanağı aşağıda yayınlanmıştır..Okul müdürlüklerine ifade tutanaklarına ek olarak;eğitim sen yürütme kurulu eylem kararı ile kesk yürütme kurulu eylem kararı verilmelidir. Aşağıdaki linkleri tıklayarak karar ve ifade tutanağını indirebilirsiniz..

eğitim sen 29-Aralık-Eylemi-kararı

KESK-29 ARALIK EYLEM KARARI 

ÜYE OLANLAR İÇİN İFADE TUTANAĞI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÜYE OLMAYANLAR İÇİN İFADE TUTANAĞI İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ..

Çise-Atalay

Amasya ya da Başka Bir Üniversite, Hiç Farketmez! Sindiremeyecek, Yıldıramayacaksınız!

Amasya Üniversitesi’nde okutman olarak çalışan üyemiz Çise Atalay, isimsiz bir ihbara dayanılarak dün üniversiteden gözaltına alınmış ve bugün mahkemeye sevk edilmiştir.

Yaşanan bu hukuksuzluğun gerekçesi olarak, üyemizin dersi kapsamında Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerini dile getirmesi ve bu nedenle bir “öğrencinin” rahatsız olduğu iddia edilmektedir.

“Üniversiteler Üzerindeki Kirli Hesaplarınızın Farkındayız!” başlığıyla dün yaptığımız açıklamada söylediklerimiz, aradan birkaç saat geçmeden ne yazık ki teyit edilmiştir. Açıklamamızda,  “Polis kimi zaman asılan bir afişi ya da pankartı indirmek gerekçesiyle ya da AKP eleştiriliyor bahanesiyle, kimi zaman ise kampus içerisinde oluşabilecek “gerginlik” nedeniyle adeta üniversite içine yerleştirilmiş durumda. Üstelik sadece resmi kıyafetiyle de değil! Ders içeriklerini ihbar konusu yapan öğrenci kılığında, IŞİD destekçilerine göz yumabilen yönetici aklında, iktidara muhalif olanlara yönelen tehdit sözcüklerinin arkasında karşımıza çıkmakta.”diyerek bu duruma özellikle dikkat çekmiştik. Dolayısıyla yaşananlar tekil örnekler değil, üniversitelerde AKP’nin politikalarını eleştiren ve onaylamayan tüm üniversite bileşenlerinin hedef tahtasına koyulduğunun bir kanıtıdır.

Belirtmek isteriz ki bir dersin içeriğinde temel olan öğrencilerin, hükümetin,  üniversite yönetimlerinin onayladığı düşünceleri aktarmak, eleştirmemek, bu kişilerin keyfini ya da rahatsızlığını gözetmek değildir. Aksi halde akademik özgürlük, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi en temel hak ve özgürlüklerden bahsetmek mümkün olmayacaktır! Hâlbuki üniversiteler, bilme arzusunun önünde engellerin olmadığı, bilimsel gerçeklik ile hakikatin çarpıtılmadan herkese karşı ileri sürülebilir ve savunulabilir olduğu, elde edilen bilginin toplumla özgürce paylaşıldığı kurumlar olmalıdır. Ancak gerçeklik ile olması gereken arasındaki mesafenin her geçen gün daha fazla açıldığının da bilinmesini isteriz.

Türkiye’de yaşam hakkı başta olmak üzere en temel hak ve özgürlükler bir bir ortadan kaldırılırken, akademik özgürlükler de payına düşeni almaktadır. Ancak her ne olursa olsun bu durum, hiçbir hakkımızın ortadan kaldırılmasını, engellenmesini ya da sınırlandırılmasını kabul edeceğimiz ve bu durumu içselleştireceğimiz anlamına gelmeyecektir. Bu nedenle ortada hukuksuzluk arayanlar öncelikle dönüp, üyemiz Çise Atalay’ın gözaltına alınmasına ve mahkemeye çıkarılmasına bakmalıdır.

Eğitim Sen olarak, üyemiz Çise Atalay’ın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Başta üyelerimiz olmak üzere tüm eğitim ve bilim emekçilerini, sendikamız etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. Böylesine zor günlerden çıkış yolunun, paylaşım ve dayanışma gücümüzü artıracak yan yana gelişlerimizde, dolayısıyla daha güçlü örgütlenmekte saklı olduğunun bilinmesini istiyoruz.

cocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escort