sürgünler ile ilgili basın açıklamamız..

BASINA VE HALKIMIZA

SÜRGÜN KARARLARI DERHAL GERİ ÇEKİLSİN.

Eğitim Sen  üyeleri  olarak bizlerin ,  sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi sürecinde  siyasi iktidarın yıldırma politikaları ile hizaya gelmemiz , savunduğumuz ilke ve değerlerimizden vazgeçmemiz istenmektedir..Öncelikle şunu söylemek istiyoruz siz bize bunları reva gördükçe bilimsel akademik laik eğitimi daha çok dinlendireceğiz,demokrasi ve insan haklarını daha çok dinlendireceğiz,savaşı reddedeceğiz ve sürgün ettiğiniz her yerde insan olmanın,erdemli olmanın gerekleri neyse hepsini anlatacağız,savunacağız.Hiçbir zaman bu değerlerden vazgeçmeyeceğiz.

UFUK DEDE VE SEVİL  SONGÜL    YALNIZ DEĞİLDİR!

Üyelerimiz Defne ilçesi Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda görevli Ufuk DEDE Ve Defne ilçesi  Mehmet Rende Ortaokulunda  görevli  Sevil  SONGÜL  Haziranda göreve başlama kaydıyla başka illere(KARABÜK VE GİRESUN)  sürgün edilmişlerdir.BU SÜRGÜNLER HUKUKSUZDUR,BU SÜRGÜNLERİ KABUL ETMİYORUZ..Üyelerimizin sürgün  edilmeleri  29 Aralık grevine dayandırılmaktadır.29 Aralık grevinden yine hukuksuz bir biçimde  daha önce ceza alan bu arkadaşlarımız bu sefer bakanlık tarafından idari bir tasarrufla sürgün edilmişlerdir.Bu sürgünlere karşı her türlü demokratik ve hukuksal mücadeleyi ortaya koyacağız.Buradan belirtelim ki geniş kitlelere yayacak demokratik  eylem ve etkinliklerimiz olacaktır.

Konfederasyonumuz KESK’in aldığı karar neticesinde sendikamız Eğitim Sen’in 29 Aralık grevi ile ilgili soruşturmalar sonunda  anayasaya ve uluslararası iş sözleşmesine aykırı bir biçimde cezalar verilmiş maaştan kesme cezası ve  KHK’larla açığa alma ve daha sonra yine KHK’larla ihraç etme gibi anti demokratik ve faşizan uygulamalar AKP için yetmemış olacak ki şimdide 29 Aralık grevine katılan iki arkadaşımız  Bakanlık tarafından  başka illere sürgün edilmişlerdir.İşine geldiklerinde hak ve hukuk hatta batılı devletlere insan hakları dersi veren iktidar emekçilere her türlü anti demokratik uygulamayı yapabiliyor

AKP kendisi gibi düşünmeyenlere saldırıyor,işinden aşından ediyor. AKP, her konuda olduğu gibi, demokrasi ve özgürlükler konusunda da sadece kendine demokrat, kendine özgürlükçüdür. Kendisi gibi düşünmeyen, zulme karşı boyun eğmeyen herkes bugün siyasi iktidarın hedefi haline gelmiştir. Böylesine büyük bir abluka ortamında geri adım atmamız, savunduğumuz ilke ve değerlerimizden vazgeçmemiz asla mümkün değildir.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE VE HATAY VALİLİĞİNE SORUYORUZ SAKLADIĞINIZ  BAŞKA SÜRGÜN LİSTELERİ VAR MIDIR? VAR YA DA YOKSA AÇIKLAMA YAPMANIZI BEKLİYORUZ.

Antakya ve Defne ilçemizde birçok okulda öğretmenlerin 29 Aralık grevinden dolayı sürgün edileceklerine dair konuşmalar  ve duyumlar neticesinde Hatay Eğitim Sen olarak görüşmeler yaptık.Bu görüşmeler neticesinde gerek il Milli Eğitim gerekse İlçe Milli Eğitim bu listelerin olmadığını bunun bakanlık tasarrufu olduğunu ve ellerinde böyle listenin olmadığını söylemişlerdir.

AKP`nin ideolojik çizgisinde siyasallaşmış idari makamların disiplin soruşturmaları, verdikleri sürgün ve görevden alma kararlarına karşı her türlü savunma hakkımızı kullanacağız.

En temel sendikal faaliyetlerin bile suç sayıldığı, örgütlenme ve ifade özgürlüğünü önemseyen, demokratik tepkilerini gösteren üye ve yöneticilerimizin son derece keyfi gerekçelerle sürgün edilmesi, ihraç edilmeleri, hangi adalete, hangi hukuka sığmaktadır?

Sürgünler  Eğitim Sen’e yönelik bir gözdağıdır. Sendikal özgürlükler, demokrasi ve barış mücadelemizi abluka altına alarak bizleri yolumuzdan döndürmek isteyenler, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar başarılı olamayacaklardır.

 

Buradan AKP hükümetine, Milli Eğitim Bakanlığı`na ve siyasi iktidarı temsil eden diğer yetkililere sesleniyoruz: Bizler, bugüne kadar olduğu gibi örgütlü mücadelemiz ile bu kuşatmayı kırmaya kararlıyız. Soruşturma, sürgün ve cezalandırmalara karşı bugüne kadar sürdürdüğümüz örgütsel ve hukuksal mücadelemiz bundan sonra da aynı kararlılıkla sürecektir. Bugüne kadar mücadelemizi engellemeyi başaramadığınız gibi, bugünden sonra da başaramayacaksınız.

 ÜYELERİMİZ   UFUK DEDE VE SEVİL   SONGÜL  YALNIZ DEĞİLDİR!

  İHRAÇLAR,AÇIĞA ALMALAR SÜRGÜNLER KALDIRILSIN!                            

 

                                                                                                                            HATAY EĞİTİM SEN

         YÜRÜTME KURULU ADINA

                       DENİZ EZER

 

 

YAŞASIN NEWROZ…

NEVROZ ORTADOĞU’DAN ANADOLU’YA ANADOLU’DAN KAFKASLARA,BALKANLARA HALKLARIN ZULME KARŞI BAŞKALDIRISIDIR..

HALKLARININ ESARETTEN,ZULÜMDEN KURTULMA VE ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMA GÜNÜ OLARAK SİMGELEŞEN NEWROZ BAYRAMI KUTLU OLSUN…

NEWROZ PİROZ BE!

NEVRUZUNUZ KUTLU OLSUN!

ĞİD İMBARAK!

 

HATAY EĞİTİM SEN 10.OLAĞAN GENEL KURULU

 

BASINA VE KAMUOYUNA                                                                                     13.03.2017

Değerli Basın Emekçileri;

Bilindiği üzere Hatay Eğitim Sen Şubesi 10.Olağan Genel kurulunu 05/03/2017 tarihinde gerçekleştirmiştir.Bizler sendikaların kendi sınıfının demokratik ve ekonomik hak arı için mücadele eden örgütler olarak  görmekteyiz.Bu anlamda sendikamız Eğitim seni  kamu emekçilerinin sığınabileceği yegane liman olarak görmekteyiz.Eğitim sen 12 Eylül  darbesinin yıkıcılığında, baskılara karşı direnerek alanlarda kurulmuştur.Eğitim Sen sendikaların kurulamaz denildiği dönemlerde bedel ödeyerek kurulmuş bir sendikadır.İşte bizler  Sendikamızın kuruluş mayasında yer alan sınıf mücadelesini savunduğumuz için aday olduk.

Türkiye genelinde kamu emekçilere yönelik saldırıların arttığı bir dönemi yaşıyoruz.Ülke genelinde ve özelde Hatay’da açığa almaların ve ihraçların yaşandığı,iş güvencesinin elimizden alındığı bir dönemde kamu emekçilerinin haklarını ancak direnerek kazanılabileceğine inanıyoruz.

Faşizan baskıların yoğun  olarak arttığı ,’’15 temmuz darbe girişimi’’ sonrası yerelde tüm halk kesimleri ,özelde kamu emekçileri üzerindeki  sosyal ekonomik ve siyasi baskıların arttığı bu dönemde üyesine sahip çıkan üyesiyle dayanışma halinde olan bir sendika yönetimine daha çok ihtiyaç vardır.Bu anlamda bize güvenen üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Sendikal anlayışımız:

-Öncelikle sendikayı sınıf mücadelesinin bir aracı olarak görürüz.Sendika kendi sınıfını ekonomik-demokratik mücadele araçlarıdır.Yani memur sendikacılığı dendiğinde kendi üyesinin ekonomik-özlük ve demokratik hakları için mücadele eden bir sendikal anlayışını savunmaktayız.

-Kendi üyesinin özlük hakları,ekonomik çıkarı için fiili meşru mücadelenin gerekliliğine inanırız.

-Kendi üyesini savunmaktan uzak bürokratik bir sendikal anlayışı reddediyoruz..Böyle bir sendikal anlayış işveren ve faşizmin saldırılarına karşı bırakın direnmeyi  var olanı koruyamayacak duruma getirir.Sendikayı ayağa kaldıracak tek gücün sınıf sendikacılığı olduğuna inanıyoruz.

-sınıf sendikacılığı eksenli bir mücadelenin bütün sendika üyelerini  birleştireceğini düşünüyoruz. emekçi meclislerini savunuyoruz sendika içinde olan herkesin kendini ifade edebileceği  başta işyeri meclisleri olmak üzere tabandan yukarıya doğru işleyen bir sendikal anlayışı savunuyoruz.

-Üyesi için direnmemenin bahanesi olarak var olan koşulların gösterilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz.Bize göre bugün AKP’nin ekonomik politikalarına,hak gasplarına ve baskılara karşı örgütlenme yapılacak güçlü bir zemin vardır.Ancak  işverenlerle uzlaşma içinde olan ve çözümü bürokraside arayan bir sendikal anlayış sendikamıza hakim olmuştur.Emekçilere güven veren bir sendikal ruh olmadığından dolayı üyesi ile  arasındaki bağı zayıflamış yönetimlerin getirdiği sonuç  ülke genelinde büyük üye kayıplarının olması sonucudur.

-Bizler ancak direnerek var olacağımızı düşünüyoruz;kişi sayısına bakmaksızın tek bir kişi olsak bile işi aşı elinden alınmış bir emekçi için alana çıkarız.

-Bizler sendika yönetimlerinin yerelden merkeze doğru beslenmeleri gerektiğini düşünüyoruz.Aynı zamanda yerel hassasiyetlere önem veren bir sendikal politikayı savunuyoruz.

 

Son olarak;

Öncelikle bizi destekleyen -desteklemeyen bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz.Bu mücadelede omuz omuza olup yaşamı beraberce öreceğiz.

Ayrıca Ankara da direnen ve açlık grevinde olan akademisyen Nuriye GÜLMEN,öğretmen Semih ÖZAKÇA,Öğretmen Acun KARADAĞ,Sosyolog Veli Saçılık Malatya da direnen 30 yıllık öğretmen Erdoğan CANPOLAT,Özkan KARATAŞ,Sertaç ÖKDEMİR ve isimlerini saymadığımız direnen bütün kamu emekçilerine selam yolluyoruz.

GÖREV DAĞILIMI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

ŞUBE BAŞKANI       :DENİZ EZER

ŞUBE SEKRETERİ    :SABAH ARAS

MALİ SEKRETER      :AHMET KORKMAZ

ÖRGÜTLENME SEKRETERİ :HİZAM HASIRCI

KADIN SEKRETERİ            :PELİN AKBAŞ YEŞİL

EĞİTİM SEKRETERİ            :EYLEM UYSAL

ÖZLÜK HUKUK-TİS           :EMİR BUGAY

                                                                                                                                                EĞİTİM SEN YÜRÜTME KURULU ADINA

                                                                                                                                           ŞUBE BAŞKANI

                                                                                                                                        DENİZ EZER

IMG_0875 IMG_0876 IMG_0877

 

 

üyemiz Dr.Esra UMMAK’ın çalışması kitaplaştırıldı..

Dr. Esra Ummak’ın eğitim alanında homofobinin azaltılmasına yönelik uygulamalı olarak gerçekleştirdiği programı; “Deneysel Olarak Sınanmış Homofobiyle Baş Etme Grup Rehberliği Programı” aynı isimle Anı Yayıncılık tarafından kitaplaştırıldı.

Anı Yayıncılık tarafından Dr. Esra Ummak’ın eğitimcilerle birlikte uygulamalı olarak gerçekleştirdiği; “Deneysel Olarak Sınanmış Homofobiyle Baş Etme Grup Rehberliği Programı” eğitim alanında, eğitmenlik/öğretmenlik görevini üstlenenlerin homofobiye karşı duyarlı olmalarını sağlamaya çalışırken, öğretmenlerdeki /öğretmen adaylarındaki homofobi seviyesinin de azaltması hedeflemiştir.Yapılan araştırmalarda her alanda homofobiye ve ayrımcılığa maruz kalan LGBT’lerin, eğitim alanında da maruz kaldığı hak ihlalerinin azaltılmasına yönelik, Dr.Esra Ummak’ın geliştirdiği ve deneysel olarak sınadığı kitap, bir çok açıdan alanında ilk yayın olma özelliği taşıyor.

Öğretmenlerin (öğretmen adaylarının) homonegativite, heteroseksizm ve heteronormativite konularında bilgilenmelerini, cinsel kimlik ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılığa yönelik müdahale becerisi kazanmalarını sağlamayı amaçlayan bu program kitaplaştırılarak yayınlandı.

Kitaplaştırılan uygulama programında, öğretmenlerin eşcinsellere yönelik olumsuz tutumlarının azaltılmasında, heteroseksist ve homonegatif olmayan sıcak ve koşulsuz kabullenici ilişkilerin ve iletişimin geliştirilmesinin gerek LGBT gerekse de heteroseksüel öğrenciler açısından faydalı olabileceği belirtilmekte.

Cinsel kimlik ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılığa yönelik müdahale becerisi kazanmalarını sağlamayı amaçlayan bu programın, öğretmen yetiştiren ve istihdam edilen tüm kurumlarda uygulanması önerilen kitabın önsözünde ise şu açıklamaya yer verildi;“Ülkemizde ve dünyada yapılan araştırmalar, bize eşcinselliğin değil homofobinin (heteroseksizmin/ heteronormativitenin) sorunsallaştırılması gereken bir olgu olduğunu ortaya koymaktadır. Eğitim-öğretim sisteminde ve kurumlarında, LGBT’lerin hak ihlali ve zorbalığa uğramamaları ve de sağlıklı ruhsal ve bedensel gelişimleri için okul personelinin özellikle öğretmenlerin (öğretmen adaylarının) çeşitlilikle kucaklaşmayı arttırmak, öğrencilerin yaşamlarını iyileştirmek için ihtiyaç duydukları konuda bilgilenmeleri gerekmektedir. Homofobiyle baş etmeye yönelik geliştirilen bu grup rehberliği programının öğretmenlerdeki /öğretmen adaylarındaki homofobi seviyesini azaltması hedeflenmektedir.”

Kitabın içindekiler bölümüne ulaşmak için tıklayınız (http://www.aniyayincilik.com.tr/public/uploads/pdf/homofobi.pdf)

thumbnail_esra-ummak

Yazar: Dr. Esra Ummak

Sayfa Sayısı: 93 sayfa

Yayınevi: Anı Yayıncılık, Ankara

Yayın Tarihi: Mart, 2017

NOT:Üyemiz Dr. Esra Ummak kitaptan elde edilecek telif gelirinin tamamını Trans Dayanışma Ağı ve KESK’e bağlı Eğitim Sen’e (eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) bağışlayacağını belirtti.Hatay Eğitim Sen olarak yaptığı çalışmalardan dolayı kutluyor ve teşekkür ediyoruz..

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE..

29 aralık grevi ile ilgili verilen maaş kesim cezasına itiraz sürei 60 gündür.Bu cezanın iptali için Hatay İdari Mahkemesine dava açılması için sendikamıza getirilecek evraklar ;

1.İlçe milli eğitim müdürlüğü tarafından verilen 1/30 oranındaki maaş kesim cezası tebliğ tutanağı

2.Tebliğ-tebellüğ belgesi(Temin edilebilirse getirilsin)

3.Aşağıda linkte sunduğumuz yetki belgesi(belgedeki istenen bilgilerin doldurulmuş hali)

4.İl Disiplin Kurulunun kararı

5.İl Disiplin Kurulunun tebliğ-tebellüğ belgesi

LİNK=>YETKİ BELGESİ

üyelerimizin dikkatine..

Bilindiği üzere açığa alınma sürecinden sonra ösym sınavlarında görev almak için başvuru paneli ,açığa alınan üyelerimize kapatılmıştı.ÖSYM sınavlarında yeniden görev almak için aşağıdaki linkte yer alan örnek dilekçenin aynısını yazıp görev yeri belgesiyle birlikte;ösym’ye fakslanması gerekmektedir.

faks no:+90 312 298 8118

LİNK DİLEKÇE ÖRNEĞİ=>YeniBelge 2017-02-09 (1)_1

HATAY EĞİTİM SEN GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL İLANI                             (ilan tarihi:05.02.2017)

EĞİTİM SEN HATAY ŞUBESİ

Sendika Şubemizin  10.Olağan Genel Kurulu 04 Mart 2017 Cumartesi günü Saray Caddesi Sakarya İşhanı K:2 N:6 adresindeki Eğitim-Sen Hatay Şubesi Salonunda  saat 09:00-18:00′ da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Belirtilen gün ve saate çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı Cumhuriyet caddesi Antakya Anadolu Lisesi yanı Antakya Öğretmenevi Salonunda 5 Mart 2017  tarihlerinde saat 09:00-18:00’da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. DUYURULUR

GÜNDEM

  • Yoklama, açılış ve saygı duruşu (zorunlu),
  • Divan Seçimi(zorunlu),
  • Açılış Konuşması,
  • Konukların tanıtımı ve konuşması,
  • Yürütme ve denetleme kurulu raporlarının sunumu (zorunlu),
  • Yürütme ve Denetleme Kurulu Raporlarının ibrası (zorunlu),
  • Seçimler (zorunlu)

a-Yürütme Kurulu (zorunlu),

b-Denetleme Kurulu(zorunlu),

c-Disiplin Kurulu(zorunlu),

e-Üst Delegeler(zorunlu)

  • Dilek ve temenniler
  • Kapanış

 

 

Adres: Eğitim-Sen Hatay Şubesi Saray Caddesi Sakarya İşhanı 13/C K:2 N:6 Antakya/HATAY

 

 

üyelerimizin dikkatine!

29 aralık eyleminden dolayı verilen cezaya karşı yapılacak itiraz dilekçesi aşağıdaki linktedir..Dilekçe itiraz süresi içerisinde okul müdürlüğüne  verilecektir.İtiraz süresini geçiren üyelerimiz ise 60 gün içinde yargı yoluna gidebilir.

NOT:İtiraz süresi 7 gündür..itiraz dilekçesinin yanında ek olarak aşağıdaki linkte olan İstanbul 2.İdare Mahkemesinin 29 Aralık 2015 grevi ile ilgili kararı verilmelidir.

YÜRÜTME KURULU

29-ARALIK-İL-DİSİPLİN-KURULUNA-İTİRAZ

EK istanbul 2.idare mahkemesi 29 aralık mahkeme kararı

MEB’in 29 Aralık Soruşturması Çöktü!

Eğitim Sen’in 29 Aralık 2015 tarihinde aldığı bir günlük iş bırakma kararı uyarınca eyleme katılan Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube üyesi Matematik öğretmenine Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen 1/30 Oranında Maaş Kesim cezası, İstanbul 2.İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.

İdare Mahkemesi: “Ceza verilemez!”

Sendikal eyleme katılan öğretmene verilen cezayı mahkemeye taşıyan Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube, açtığı davayı kazanarak üyesine verilen cezayı iptal ettirdi.

Mahkeme, 2016/2594 sayılı kararında Anayasanın 90. Maddesindeki “usulüne göre yürürlüğe konulmuş olan Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir” ifadesine atıfta bulunup, AİHS uyarınca herkesin toplantılar yapmak, dernek kurmak, çıkarlarını korumak üzere sendikalar kurmak, sendikalar katılmak hakkına sahip olduğunu vurguladı.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi söz konusu kararda “davacının üyesi olduğu sendikanın aldığı karar doğrultusunda göreve gelmeme eyleminin özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sendikal faaliyet kapsamında bir veya iki gün göreve gelmemek fiilinin mazeret olarak kabulü” gerektiğini belirterek, verilen cezayı iptal etti.

Eğitim Sen: “Sendikal faaliyeti engellemek suçtur”

MEB, 29 Aralık eylemini bahane ederek Türkiye çapında on binlerce Eğitim Sen üyesi hakkında soruşturma başlatmış ve bu kapsamda çeşitli disiplin cezaları verilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Hukuk Sekreteri Zeynel Özgün “Sendikal eylemlere ceza verilemeyeceğine ilişkin daha önce de verilmiş bir çok mahkeme kararı var. Bunca yargı kararına karşın 29 Aralık eylemine yönelik MEB tarafından başlatılan soruşturmanın hukuk dışı olduğunu başından beri söylüyoruz. Mahkeme kararlarına göre sendikal faaliyet sayılanı bu eylemlere ceza verilmesi, sendikal faaliyetlerin engellenmesi anlamına gelmektedir ki bu da TCK hükümlerine göre suçtur. Bu hukuksuz soruşturmaları açanlar da disiplin cezası verenler de açıkça hukuku çiğnemişlerdir. Bunlar hukuk önünde mutlaka hesap verecekler” ifadelerine yer verdi..mahkeme kararı aşağıdaki linktedir.

istanbul 2.idare mahkemesi 29 aralık mahkeme kararı

cocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escort