samandağ temsilciliği yürütme kurulu seçimi..

Şubemize bağlı Samandağ eğitim sen temsilciliği olağan üstü seçimli kongresi 20 Mayıs cumartesi günu 09:00-18:00 saatleri arasında Samandağ kültür merkezinde yapılacaktır.

Gündem:

1) Açılış ve yoklama

2) Saygı duruşu

3)Divan oluşumu

4)Faaliyet raporlarinin sunumu

5) Konuşmalar

6)Oylama(seçimler)

7) Kapanış

Üyelerimize ve kamuoyuna sunulur.

sürgünlerle ilgili yürütmeyi durdurma kararı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi,29 Aralık İş Bırakma Eylemine Katıldığı Gerekçesiyle Başlatılan Soruşturma Gereği Başka Bir İl’e Atanan Üyenin Atanması İşleminin Yürütülmesinin Durdurulmasına Karar Verdi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 29 Aralık 2015 günü gerçekleşen iş bırakma eylemine katıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma  gereği başka bir İl’e atanan üyemizin atanması işleminin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

kararı görmek için aşağıdaki linki tıklayınız

Hüseyin-Korkmaz-İD-7032-YD-İTİRAZ-KABUL-YD-KABUL

zorunlu bireysel emeklilikten cayma..

önemli hatırlatma!

1-Her üye Emeklilik Planına Dahil Olduğu Kendisine Bildirildiği Tarihten itibaren İki Ay İçinde Cayma (çıkma) Hakkını Kullanmalıdır.

2-Aşağıdaki dilekçe ile cayma başvurusunda başvurabilirsiniz.

3-Her ilçenin anlaştığı sigorta şirketi farklı olabilir.Bu yüzden her üye çalıştığı ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından  BES’in yapıldığı şirkete dilekçeyi şahsi olarak vermelidir.Örneğin Reyhanlı ilçesi halkbank’ın sigorta şirketiyle anlaştığı için Reyhanlıdaki üyelerimiz dilekçelerini Reyhanlıda halkbank’ın sigorta şirketine yani halkbank’a gidip vermelidir.

DİLEKÇE İÇİN LİNK=>besdilekce

BASIN AÇIKLAMAMIZ:Siyasi hesaplarınızı eğitime bulaştırmayın

BASINA VE KAMUOYUNA 06/04/2014
BU SUÇA ORTAK OLMAYIN

Siyasi hesaplarınızı eğitime bulaştırmayın.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın (07/04/2017) Hatay’da yapacağı miting için, Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü müdürler watsapp grubunda ” Değerli arkadaşlar 7 Nisan Cuma günü öğretmenler kurulu yapmayı planlayan okullarımızın özel servis araçlarını, taşımalı araç şoförlerini, taşımalı yemek firmasını ve öğrenci velilerini bilgilendirmeleri önem arzetmektedir. İyi çalışmalar” diyerek okul Müdürleri toplantı yapmaları için yönlendirdiği ,hatta bazı okulları bizzat ziyaret ettiği öğrenilmiştir.Bu açıkça bir suçtur,bu çocuklarımıza ihanettir.Uydurma gündem maddeleriyle öğretmenlerin ve öğrencilerin kullanılmalarını reddediyoruz.
Hepimizin bildiği gibi;okulöncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinin 34. maddesinin 2a ve 2b fıkraları ile ortaöğretim kurumlar yönetmeliğinin 109. maddesi 3 ve 4. Maddeleri: “Öğretmenler kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda kurul toplantısı yapılır. Toplantı günleri ve gündemi en az iki gün önceden imza karşılığını ilgililere duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır.” der.Yapılan bu fiil yani Antakya Milli Eğitim Müdürlüğünün bu yaklaşımı ve buna ortak olan müdürler açıkça suç işlemektedir.Bu yönetmeliğe ve yasalara aykırılıktır.
Birçok ilde olduğu gibi ilimizde de Valilik ve kaymakamlık AKP’nin seçim bürosu gibi çalışmaktadır. Çocuklarımızı, gençlerimizi kendi siyasi hesaplarının içine çekmekte, iradeleri üzerinde baskı kurarak, zorla bu tür programlara götürmektedir
Ders saatinde derste olması gereken öğrencilerin bu tür toplantılara kendi iradeleri dışında zorla götürülmesi vicdansızlık ve etik dışı olduğu gibi Ceza Kanunu kapsamında da suç oluşturmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 7. Maddesi’ne göre “Devlet memurları, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar” Bu nedenle bir siyasi partinin faaliyetleri doğrultusunda hareket eden kamu görevi yürüten yöneticiler açıkça suç işlemektedir. Diğer yandan kamu görevlilerinin referanduma yönelik olarak giriştiği faaliyetler 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a aykırılık oluşturmakta ve yasak faaliyetler arasında yer almaktadır.

AKP bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir hükümeti olarak görev yapmanın ötesinde, devletin imkanlarını sonuna kadar kullanmak amacıyla ülkeyi parti devleti gibi yönetmeye çalışmaktadır. Cumhuriyet tarihinde hiçbir hükümet döneminde yaşanmamış olan bu tür uygulamalarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı gereğini yerine getirmelidir.

Bizler Eğitim-Sen olarak bu durumu şiddetle protesto ediyoruz.
HATAY EĞİTİM SEN YÜRÜTME KURULU

sürgünler durdurulsun…

üyelerimize sürgünler durdurulsun kampanyamızda kullanacağımız bildirimiz.Aşağıdaki linktedir.bu bildirileri indirerek iş yerlerimizde dağıtabiliriz..

bildiri 1

Ayrıca Ankara Yüksel Caddesinde direnen ve açlık grevinde olan kesk’li arkadaşlarımızın direnişi ile ilgili bildirimizde aşağıdaki linktedir..

bildiri 2 (3)

herkesi sürgünlere karşı imza kampanyamızı destek vermenizi istiyoruz..

Bizler 29 Aralık 2015 tarihinde katıldığımız bir günlük iş bırakma eylemi gerekçe gösterilerek sürgün edilmek isteniyoruz.

Kişinin kendi iradesi dışında başka bir yere sürgün edilmesi kabul edilebilir değildir. Bu uygulama, kişi hak ve özgürlüklerine, çalışma özgürlüğüne yapılmış bir saldırıdır.

Aşağıdaki linki tıklayarak imza metninin indirip işyerlerimizde,sokakta,komşularımıza hayatın her alanında imzalayalım..imzalar 15 mayıs 2017 tarihine kadar hatay eğitim sen şubesine teslim edilmelidir.SÜRGÜNLER DERHAL DURDURULSUN!

LİNK=>İMZA METNİ

Ayrıca aşağıdaki linkten change.org tan imzamıza destek veriniz.

http://www.change.org/p/milli-eğitim-bakanliği-sürgünler-derhal-durdurulsun?recruiter=178848989&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=mob-xs-share_petition-reason_msg

 

zorunlu bireysel emeklilik nedir?

Aşağıdaki linklerde BES’ten çıkma dilekçesi ile bilgilendirme amaçlı BES broşürü ve sunumu yer  almaktadır…

önemli hatırlatma!

Kamu Emekçileri; Emeklilik Planına Dahil Olduğunun Kendisine Bildirildiği Tarihi Mütakip İki Ay İçinde Cayma (çıkma) Haklarını Kullanmalıdırlar

BES-ÇIKMA-DİLEKÇESİ

zorunlu bireysel emeklilik broşürü

Zorunlu-BES-Sunum

açığa alınıp daha sonra işine dönen rehber öğretmenlerin ve idarecilerin ek ders ödemesi..

 Bakanlık kararıyla açığa alınan ve daha sonra  görevine geri dönen Rehber Öğretmenlerin ve İdarecilerin uzaklaştırıldığı süre içindeki haftalık 18 saat  ek ders ücreti birçok ilde geri verilmiştir.Aşağıdaki linklerde konu ile ilgili Burdur Valiliğinin vermiş olduğu örnek karar ve bu konuyla ilgili doldurulması gereken dilekçe örneği mevcuttur.Ek derslerin ödenmesi için bu iki belgenin okul müdürlüklerine verilmesi gerekmektedir.Ek ders ödemesinin yapılmaması durumunda yargıya başvurulacaktır.

LİNK1=>rehber öğretmenlerinin ve idarecilerin ek ders talep dilekçesi (2)

LİNK2=>

sürgünler ile ilgili basın açıklamamız..

BASINA VE HALKIMIZA

SÜRGÜN KARARLARI DERHAL GERİ ÇEKİLSİN.

Eğitim Sen  üyeleri  olarak bizlerin ,  sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi sürecinde  siyasi iktidarın yıldırma politikaları ile hizaya gelmemiz , savunduğumuz ilke ve değerlerimizden vazgeçmemiz istenmektedir..Öncelikle şunu söylemek istiyoruz siz bize bunları reva gördükçe bilimsel akademik laik eğitimi daha çok dinlendireceğiz,demokrasi ve insan haklarını daha çok dinlendireceğiz,savaşı reddedeceğiz ve sürgün ettiğiniz her yerde insan olmanın,erdemli olmanın gerekleri neyse hepsini anlatacağız,savunacağız.Hiçbir zaman bu değerlerden vazgeçmeyeceğiz.

UFUK DEDE VE SEVİL  SONGÜL    YALNIZ DEĞİLDİR!

Üyelerimiz Defne ilçesi Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda görevli Ufuk DEDE Ve Defne ilçesi  Mehmet Rende Ortaokulunda  görevli  Sevil  SONGÜL  Haziranda göreve başlama kaydıyla başka illere(KARABÜK VE GİRESUN)  sürgün edilmişlerdir.BU SÜRGÜNLER HUKUKSUZDUR,BU SÜRGÜNLERİ KABUL ETMİYORUZ..Üyelerimizin sürgün  edilmeleri  29 Aralık grevine dayandırılmaktadır.29 Aralık grevinden yine hukuksuz bir biçimde  daha önce ceza alan bu arkadaşlarımız bu sefer bakanlık tarafından idari bir tasarrufla sürgün edilmişlerdir.Bu sürgünlere karşı her türlü demokratik ve hukuksal mücadeleyi ortaya koyacağız.Buradan belirtelim ki geniş kitlelere yayacak demokratik  eylem ve etkinliklerimiz olacaktır.

Konfederasyonumuz KESK’in aldığı karar neticesinde sendikamız Eğitim Sen’in 29 Aralık grevi ile ilgili soruşturmalar sonunda  anayasaya ve uluslararası iş sözleşmesine aykırı bir biçimde cezalar verilmiş maaştan kesme cezası ve  KHK’larla açığa alma ve daha sonra yine KHK’larla ihraç etme gibi anti demokratik ve faşizan uygulamalar AKP için yetmemış olacak ki şimdide 29 Aralık grevine katılan iki arkadaşımız  Bakanlık tarafından  başka illere sürgün edilmişlerdir.İşine geldiklerinde hak ve hukuk hatta batılı devletlere insan hakları dersi veren iktidar emekçilere her türlü anti demokratik uygulamayı yapabiliyor

AKP kendisi gibi düşünmeyenlere saldırıyor,işinden aşından ediyor. AKP, her konuda olduğu gibi, demokrasi ve özgürlükler konusunda da sadece kendine demokrat, kendine özgürlükçüdür. Kendisi gibi düşünmeyen, zulme karşı boyun eğmeyen herkes bugün siyasi iktidarın hedefi haline gelmiştir. Böylesine büyük bir abluka ortamında geri adım atmamız, savunduğumuz ilke ve değerlerimizden vazgeçmemiz asla mümkün değildir.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE VE HATAY VALİLİĞİNE SORUYORUZ SAKLADIĞINIZ  BAŞKA SÜRGÜN LİSTELERİ VAR MIDIR? VAR YA DA YOKSA AÇIKLAMA YAPMANIZI BEKLİYORUZ.

Antakya ve Defne ilçemizde birçok okulda öğretmenlerin 29 Aralık grevinden dolayı sürgün edileceklerine dair konuşmalar  ve duyumlar neticesinde Hatay Eğitim Sen olarak görüşmeler yaptık.Bu görüşmeler neticesinde gerek il Milli Eğitim gerekse İlçe Milli Eğitim bu listelerin olmadığını bunun bakanlık tasarrufu olduğunu ve ellerinde böyle listenin olmadığını söylemişlerdir.

AKP`nin ideolojik çizgisinde siyasallaşmış idari makamların disiplin soruşturmaları, verdikleri sürgün ve görevden alma kararlarına karşı her türlü savunma hakkımızı kullanacağız.

En temel sendikal faaliyetlerin bile suç sayıldığı, örgütlenme ve ifade özgürlüğünü önemseyen, demokratik tepkilerini gösteren üye ve yöneticilerimizin son derece keyfi gerekçelerle sürgün edilmesi, ihraç edilmeleri, hangi adalete, hangi hukuka sığmaktadır?

Sürgünler  Eğitim Sen’e yönelik bir gözdağıdır. Sendikal özgürlükler, demokrasi ve barış mücadelemizi abluka altına alarak bizleri yolumuzdan döndürmek isteyenler, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar başarılı olamayacaklardır.

 

Buradan AKP hükümetine, Milli Eğitim Bakanlığı`na ve siyasi iktidarı temsil eden diğer yetkililere sesleniyoruz: Bizler, bugüne kadar olduğu gibi örgütlü mücadelemiz ile bu kuşatmayı kırmaya kararlıyız. Soruşturma, sürgün ve cezalandırmalara karşı bugüne kadar sürdürdüğümüz örgütsel ve hukuksal mücadelemiz bundan sonra da aynı kararlılıkla sürecektir. Bugüne kadar mücadelemizi engellemeyi başaramadığınız gibi, bugünden sonra da başaramayacaksınız.

 ÜYELERİMİZ   UFUK DEDE VE SEVİL   SONGÜL  YALNIZ DEĞİLDİR!

  İHRAÇLAR,AÇIĞA ALMALAR SÜRGÜNLER KALDIRILSIN!                            

 

                                                                                                                            HATAY EĞİTİM SEN

         YÜRÜTME KURULU ADINA

                       DENİZ EZER

 

 

YAŞASIN NEWROZ…

NEVROZ ORTADOĞU’DAN ANADOLU’YA ANADOLU’DAN KAFKASLARA,BALKANLARA HALKLARIN ZULME KARŞI BAŞKALDIRISIDIR..

HALKLARININ ESARETTEN,ZULÜMDEN KURTULMA VE ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMA GÜNÜ OLARAK SİMGELEŞEN NEWROZ BAYRAMI KUTLU OLSUN…

NEWROZ PİROZ BE!

NEVRUZUNUZ KUTLU OLSUN!

ĞİD İMBARAK!

 

cocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escortcocuk escort